TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế DONGA tuyển dụng vị trí - Nhân Viên Tuyển Dụng Thời Gian Nộp Hồ Sơ : 30/10/2018
Xem thêm

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ - NHÂN VIÊN MARKETING

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế DONGA tuyển dụng vị trí - Nhân Viên marketing Thời Gian Nộp Hồ Sơ : 30/10/2018
Xem thêm

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế DONGA tuyển dụng vị trí - Nhân Viên Tư Vấn Thời Gian Nộp Hồ Sơ : 30/10/2018
Xem thêm

CÔNG TY ĐÔNG Á - TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế DONGA ra đời với sứ mệnh tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật…giữa Việt Nam-Hàn Quốc và các nước trên thế giới ; mong muốn xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động.
Xem thêm