CHUYẾN DU XUÂN KỶ HỢI CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY DONGA

Thứ sáu ngày 15/2 vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế DONGA đã tổ chức chuyến đi du xuân đầu năm tại chùa Tây Thiên - Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu năm mới, Chuyến đi là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả và cũng là lúc để tất cả thành viên cùng sốc lại tinh thần cùng nhau vượt qua những thách thức mới.
View more

LIST OF SCHOOLS TOP 1% VISA AND LIST OF STUDENT VISA RESTRICTED

Studying in East Asia sent to the list of direct visa school in 2018 surprised many changes. Many schools have been relegated and hence many new names have been officially nominated. Diversity in the school list will certainly provide students with more choices that fit their aspirations and family finances.
View more

LEE KYUNG OH - DIRECTOR OF KOREAN LANGUAGE ACADEMY TO BUILD THE PROFESSIONAL KOREAN SYSTEM

DONGA invited Dr. Lee Kyung Oh - Dean of International Faculty at SunMoon University to become the Director of the Korean language academy with a view to bringing the quality of Korean language training to a professional, scientific and attainable level. high efficiency.
View more

GUIDE FOR DOCUMENTS TO EXTEND VISA D4

Studying in East Asia sends you the same way and procedure to extend your D4 visa. In the case of children studying how much money is paid, it is possible to extend the period of residence. And they need to prepare the following documents for renewal.
View more

SOME UPDATE INFORMATION FROM THE KOREAN EMBASSY

Studying in East Asia sends to you as well as parents who are preparing to study abroad for updated information at the Korean Embassy on working hours as well as visa application procedures for study abroad in Korea
View more