Đại học quốc gia Gyeongsang (GNU)

501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc

+82 55-772-1114

https://www.gnu.ac.kr/main/

 

       Được thành lập vào năm 1948, GNU, một trường đại học hàng đầu của tỉnh Nam Gyeongsang, đã nỗ lực hết sức để thúc đẩy các chuyên gia sáng tạo, dân sự và có kiến ​​thức được trang bị với khả năng học tập và tinh thần tiên phong. GNU đã tự định vị mình như một tổ chức được quốc tế công nhận, bao gồm 13 trường đại học và 10 trường sau đại học với 810 giáo sư, 530 nhân viên hành chính và khoảng 25.000 sinh viên trong ba khu học xá - Gajwa và Chilam ở khuôn viên Jinju và Tongyeong.

Tầm nhìn và sứ mệnh:

GNU tạo ra tương lai đầy hứa hẹn và nhận ra hạnh phúc của thế giới, GNU thiết lập khẩu hiệu đại học như sau:  “SMART GNU' - Servant, M ission, A cademy, R elation và T ogether: GNU phục vụ với đầy đủ các trách nhiệm, thực hiện giáo dục có chất lượng, trở thành trường đại học tầm quốc tế.

Các chuyên ngành đào tạo cho sinh viên quốc tế

 

Chuyên ngành đào tạo

Học phí (Won)

Nhân văn

1,801,000

2,044,000

Xã hội học

1,801,000

Khoa học tự nhiên

2,180,000

2,333,000

Quản trị kinh doanh

1,801,000

Kỹ sư

2,333,000

Nông nghiệp và khoa học đời sống

1,801,000

2,180,000

2,333,000

Pháp luật

1,801,000

Giáo dục

1,801,000

2,180,000

2,376,000

Thú y

2,671,000

3,100,000

Y tá

2,180,000

Đại dương học

1,801,000

2,180,000

2,333,000

(Học phí có thể thay đổi hàng năm và hơi khác nhau cho mỗi chuyên ngành)