TÀI LIỆU

Tên hiển thị Kích thước Loại file Ngày đăng Download
MARKETING thông minh 281 KB pdf 08-03-2017 Download
Thu hồi công nợ 389 KB pdf 07-31-2017 Download
CSKH và giải quyết khiếu nại 287 KB pdf 07-31-2017 Download
Xây dựng chiến lược thương hiệu dẫn đầu 305 KB pdf 07-31-2017 Download
Làm chủ Doanh nghiệp 433 KB pdf 07-18-2017 Download
Bán hàng và CSKH hiệu quả 121 KB pdf 07-08-2017 Download
BSC - KPIs 63 KB pdf 07-08-2017 Download
Kỹ năng tuyển dụng hiệu quả 215 KB pdf 07-08-2017 Download
Xây dựng bản mô tả công việc 268 KB pdf 07-08-2017 Download
Kỹ năng đàm phán hiệu quả 233 KB pdf 07-08-2017 Download